Privacybeleid

Privacyverklaring conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is Varodem S.A., Rue d’Arlon 45, 6747 Saint-Léger, België, Tel.: +32 (0)63239624, Fax: +32(0)63239653, E-Mail: info@varodem.be. De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 De verwerkingsverantwoordelijke heeft voor deze website een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

1.4 Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of aanvragen die u naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt) gebruik van SSL- en TLS-versleuteling. U kunt een vergrendelde verbinding herkennen aan de tekenreeks ‘https://’ en het vergrendelingspictogram in de adresbalk van uw browser.

2) Gegevensverzameling bij het bezoek aan onze website

Bij louter informatief gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogeheten serverlogboeken). Als u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website voor u weer te geven:

– Welke website van ons u bezoekt
– Datum en tijd van het bezoek
– Verzonden gegevensvolume in bytes
– Vanaf welke internetpagina u op de website terecht bent gekomen
– Gebruikte browser
– Gebruikt besturingssysteem
– Gebruikt IP-adres (eventueel geanonimiseerd)

De verwerking vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden. Wij behouden ons evenwel het recht voor de serverlogboeken achteraf te controleren, mochten er concrete aanwijzingen zijn die op onwettig gebruik duiden.

3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op diverse pagina’s zogeheten cookies. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Sommige door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (zogeheten sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer aanwezig en stellen ons of onze partnerondernemingen (cookies van derden) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, dan verzamelen en verwerken deze persoonlijke gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, en IP-adressen. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijdsduur. Deze periode kan per cookie verschillen.
De cookies worden deels gebruikt om het bestelproces via de opslag van instellingen te vereenvoudigen (bijvoorbeeld door de inhoud van een virtuele winkelmand voor een later bezoek aan de website te onthouden). Indien via specifieke cookies van ons ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG voor uitvoering van de overeenkomst of overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG ter bescherming van onze gerechtvaardigd belangen bij het optimaal functioneren van de website en het creëren van een klantvriendelijke en effectieve beleving van het websitebezoek.
Wij werken samen met reclamepartners die ons helpen ons internetaanbod zo interessant mogelijk voor u te maken. Daartoe worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerondernemingen op uw harde schijf opgeslagen (cookies van derden). Over het gebruik van zulke cookies en de omvang van de specifieke verzamelde informatie wordt u in de onderstaande punten individueel en afzonderlijk geïnformeerd.
Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Elke browser beheert cookie-instellingen op een andere manier. Dit wordt beschreven in het menu Help van elke browser, waarbij wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze informatie vindt u voor de desbetreffende browser via de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21482?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer het plaatsen van cookies wordt geweigerd.

4) Contactopname

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), dan worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens er bij gebruik van een contactformulier worden verzameld, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het opnemen van contact en de daaraan gekoppelde technische administratie opgeslagen en gebruikt. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Neemt u contact op om een overeenkomst te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Uw gegevens worden na het afsluiten van uw aanvraag gewist. Dit gebeurt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende zaak definitief is geregeld en op voorwaarde dat er geen wettelijke registratieverplichtingen van toepassing zijn.

5) Gebruik van sociale media

5.1 Facebook-plug-ins met Shariff-oplossing
Onze website maakt gebruik van zogeheten sociale plug-ins (‘plug-ins’) van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS (‘Facebook’).
Om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te verhogen wanneer u onze website bezoekt, worden deze knoppen niet als complete plug-ins, maar enkel als HTML-link in de pagina geïntegreerd. Dit type integratie garandeert dat er nog geen verbinding is gemaakt met de Facebookservers wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke knop bevat. Wanneer u op de knop klikt, wordt er een nieuw browservenster geopend en wordt de website van Facebook opgeroepen, waarop u (zo nodig na het invoeren van uw aanmeldgegevens) kunt interageren met de daar aanwezige plug-ins.
Facebook Inc., met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming ‘EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.
Meer informatie vindt u onder de volgende link: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

5.2 LinkedIn-plug-in als Shariff-oplossing
Op onze website worden zogeheten sociale plug-ins (’plug-ins’) van de onlinedienst LinkedIn gebruikt. LinkedIn wordt beheerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS (’LinkedIn’).
Om uw gegevens beter te kunnen beschermen bij uw bezoek aan onze website, zijn deze knoppen niet volledig geïntegreerd als plug-ins, maar alleen via een HTML-link op de pagina te gebruiken. Deze manier van integratie zorgt ervoor dat we geen verbinding maken met de servers van LinkedIn wanneer u een pagina op onze website bezoekt die dergelijke knoppen bevat. Wanneer u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en roept u de LinkedIn-pagina op, waarop (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens) interactie mogelijk is met de daar aanwezige plug-ins.
LinkedIn Corporation, met hoofdvestiging in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de overeenkomst bescherming persoonsgegevens ’Privacy Shield’ voor de Verenigde Staten en Europa, die de handhaving van het in Europa geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.
Meer informatie vindt u onder de volgende link: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Doel en omvang van deze opslag en van de verdere verwerking en het gebruik van deze gegevens door LinkedIn, alsook uw rechten en instellingsmogelijkheden met betrekking tot de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

5.3 Pinterest-plug-in met Shariff-oplossing
De internetpagina’s van de verkoper maken gebruik van zogeheten sociale plug-ins (‘plug-ins’) van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt geëxploiteerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, VS (‘Pinterest’).
Om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te verhogen wanneer u onze website bezoekt, worden deze knoppen niet als complete plug-ins, maar enkel als HTML-link in de pagina geïntegreerd. Dit garandeert dat er nog geen verbinding is gemaakt met de Pinterest-servers wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke knop bevat. Wanneer u op de knop klikt, wordt er een nieuw browservenster geopend en wordt de website van Pinterest opgeroepen, waarop u (zo nodig na het invoeren van uw aanmeldgegevens) kunt interageren met de daar aanwezige plug-ins.
Informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

5.4 WhatsApp-plug-ins met Shariff-oplossing
Op onze website worden zogenaamde social plugins (‘plug-ins’) van de messengerdienst WhatsApp gebruikt. WhatsApp wordt beheerd door WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (‘WhatsApp’).
Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek op onze website te verhogen, zijn deze knoppen niet onbeperkt als plug-ins, maar alleen via een HTML-link in de pagina geïntegreerd. Deze manier van integratie garandeert dat bij een oproep van een pagina van onze website die dergelijke knoppen bevat, nog geen verbinding wordt gemaakt met de servers van Facebook. Wanneer u op de knop klikt, wordt er een nieuw browservenster geopend en roept u de whatsapp-pagina op, waarop u (evt. na invoeren van uw inloggegevens) kunt communiceren met de daar aanwezige plug-ins.
WhatsApp Ireland Limited met zetel in Ierland is voor de Amerikaans-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming “Privacy Shield” gecertificeerd, dat de inachtneming van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau waarborgt.
Meer informatie vindt u via de volgende link: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Doel en omvang van de gegevensverzameling en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door WhatsApp en uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, kunt u nalezen in de privacyverklaringen van WhatsApp http://www.whatsapp.com/legal.

6) Gebruik van video’s

Gebruik van YouTube-video’s

Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie voor het aanduiden en weergeven van video’s van de aanbieder ‘YouTube’, die onderdeel is van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’).
In dit verband wordt de ‘uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’ toegepast, waarbij de opslag van gebruikersinformatie volgens de aanbieder pas bij het afspelen van de video of video’s in gang wordt gezet. Als de weergave van ingebedde YouTube-video’s wordt gestart, dan schakelt de aanbieder ‘YouTube’ cookies in om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens de informatie van ‘YouTube’ dienen deze er onder andere toe videostatistieken op te stellen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en onrechtmatige activiteiten te voorkomen. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld wanneer u een video aanklikt. Als u wilt voorkomen dat uw profiel aan YouTube wordt gekoppeld, moet u zich afmelden alvorens de knop te activeren. Google slaat uw gegevens (ook al bent u niet aangemeld) op als gebruiksprofielen en analyseert deze. Een dergelijke analyse vindt met name plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van Google bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, bij marktonderzoek en/of bij een op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze gebruiksprofilering, waarbij u zich voor uitoefening van dit recht tot YouTube moet richten.

Los van de weergave van ingebedde video’s wordt bij ieder bezoek aan deze website verbinding gemaakt met het Google-netwerk ‘DoubleClick’, hetgeen zonder onze invloed kan leiden tot verdere gegevensverwerking.

Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming ‘EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.

Meer informatie vindt u onder de volgende link: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Nadere informatie over gegevensbescherming bij ‘YouTube’ vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder onder: www.google.com/policies/privacy/

7) Webanalysediensten

– Google Universal Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgezonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie ‘_anonymizeIp()’, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het vóór verwerking te verkorten, zodat de rechtstreekse identificatie van personen niet mogelijk is. Door middel van de extensie wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar verkort. In deze uitzonderingsgevallen vindt deze verwerking plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden.
Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over uw activiteiten op de website op te stellen en andere diensten in verband met het gebruik van deze website en het internet aan ons te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.
U kunt het opslaan van cookies met een desbetreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen, maar houd er wel rekening mee dat u dan mogelijk niet volledig over alle functies van deze website kunt beschikken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plug-in of in browsers op mobiele apparatuur kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie te plaatsen, waarmee registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst wordt voorkomen (dit opt-out-cookie functioneert alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken): 

Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming ‘EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.
Meer informatie vindt u onder de volgende link: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Deze website gebruikt Google Analytics verder voor een apparaatoverkoepelende analyse van bezoekersstromen. Een gebruikers-ID vormt hiervoor de basis. Op uw klantenaccount kunt u de apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik van de website deactiveren onder ‘Mijn gegevens’ -> ‘Persoonlijke gegevens’.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

8) Overige

8.1 Google Maps
Op onze website maken wij gebruik van Google Maps (API) van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land-)kaarten, om geografische informatie visueel weer te geven. Door gebruik te maken van deze service kunt u onze locatie bekijken en wordt eventuele routeplanning naar onze locatie gemakkelijker.

Al bij het openen van subpagina’s, waarvan de kaart van Google Maps onderdeel uitmaakt, wordt informatie over uw gebruik van onze website (bijv. uw IP-adres) doorgegeven aan servers van Google in de VS en daar opgeslagen. Dit gebeurt onafhankelijk van of Google een gebruikersaccount aanbiedt, waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wenst dat de gegevens bij Google aan uw profiel worden toegewezen, moet u zich voor het activeren van de knop afmelden. Google slaat uw gegevens (zelfs van niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen op en analyseert deze. Een dergelijke analyse vindt in het bijzonder plaats conform art. 6 par. 1 lid f AVG op basis van de gerechtvaardigde belangen van Google in het weergeven van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of doelmatige vormgeving van haar website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het vormen van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor het uitoefenen van uw bezwaar aan Google moet wenden.

Google LLC gevestigd in de VS is gecertificeerd in het kader van de EU-US-overeenkomst voor gegevensbescherming “Privacy Shield”, dat de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming waarborgt.
Meer informatie vindt u onder de volgende link: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Als u niet akkoord gaat met het toekomstige overdragen van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, dan bestaat de mogelijkheid de service van Google Maps volledig uit te schakelen. Dat doet u door de toepassing JavaScript in uw browser uit te schakelen. Google Maps en daarmee ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.

De gebruiksvoorwaarden van Google kunnen worden bekeken op http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html , de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps
vindt u op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Uitgebreide informatie over gegevensbescherming gerelateerd aan het gebruik van Google Maps vindt u op de website van Google (“Google Privacy Policy”):
https://policies.google.com/privacy?hl=nl

8.2 Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken wij ook de reCAPTCHA functie van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (’Google’). Deze functie dient ertoe onderscheid te kunnen maken of een invoer door een natuurlijk persoon of oneigenlijk op machinale en geautomatiseerde wijze geschiedt. De service omvat de verzending van het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service aan Google en vindt plaats conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de constatering van individuele wilsvrijheid van handelingen op internet en het voorkomen van misbruik en spam.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd volgens de Europese overeenkomst gegevensbescherming ’Privacy Shield’, wat handhaving van de in de EU geldende standaard van gegevensbescherming waarborgt.
Meer informatie vindt u onder de volgende link: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

9) Rechten van de betrokkene

9.1 In de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u als betrokkene, ten opzichte van de voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke, uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten), waarover wij u hieronder informeren:

– Recht van inzage overeenkomstig artikel 15, AVG;
– Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16, AVG;
– Recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17, AVG;
– Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18, AVG;
– Recht op kennisgeving overeenkomstig artikel 19, AVG;
– Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, AVG;
– Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG;
– Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77, AVG.

9.2 RECHT VAN BEZWAAR
WANNEER WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ONS HOGERE GERECHTVAARDIGD BELANG VERWERKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM, VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST.

MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. HET BLIJFT ONS ECHTER VOORBEHOUDEN DOOR TE GAAN MET DE VERWERKING VAN GEGEVENS, WANNEER WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN DE BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING.

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING DOOR ONS WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW RECHT VAN BEZWAAR ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN UITOEFENEN.
MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DEZE DOELEINDEN.

Het spreekt vanzelf dat u tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse te allen tijde tegenspraak kunt aantekenen. Over uw reclametegenspraak kunt u ons via de volgende contactgegevens informeren:

Varodem S.A.
Rue d’Arlon 45
6747 Saint-Léger
België
Telefoon: +32 (0) 63239624
Telefax: +32 (0) 63239653
E-mail: info@varodem.nl
Directie: Jürgen Gold, Uwe Schettler

10) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van bewaring van persoonsgegevens wordt vastgesteld aan de hand van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bv. fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen). Na het verstrijken van de termijn worden de in aanmerking te nemen gegevens stelselmatig verwijderd, indien ze niet meer nodig zijn voor uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst en wij geen gerechtvaardigd belang bij verlengde bewaring hebben.

11) Gegevensverwerking voor het afhandelen van een bestelling

11.1 Voor de afhandeling van uw bestelling werken wij met onderstaande dienstaanbieder(s) samen, die ons geheel of gedeeltelijk bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten ondersteunen. Aan deze dienstaanbieder worden in overeenstemming met de volgende informatie bepaalde persoonsgegevens doorgegeven.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de afhandeling van de overeenkomst doorgegeven aan de met de levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor de levering van de artikelen nodig is. Uw betalingsgegevens geven we in het kader van de uitvoering van de betaling door aan de met de betaling belaste kredietinstelling, voor zover dit voor de uitvoering van de betaling nodig is. Voor zover betalingsdienstaanbieders worden ingezet, informeren we u hierna expliciet. De wettelijke basis voor het doorgeven van gegevens is hierbij art. 6 alinea 1 (b) AVG.

11.2 Uitvoering van kredietwaardigheidcontroles

– Creditreform Augsburg
Indien wij vooraf een concessie doen (bijv. levering op rekening), behouden we ons voor een kredietwaardigheidcontrole op basis van mathematisch-statistische methodes uit te voeren, om ons gerechtigd belang aan de vaststelling van de solvabiliteit van onze klanten te handhaven. De voor een kredietwaardigheidcontrole noodzakelijke persoonsgegevens verstrekken wij conform art. 6 alinea 1 (f) AVG aan de volgende dienstaanbieder:
Creditreform Augsburg Frühschutz & Wipperling KG
Beethovenstrasse 4
86150 Augsburg
De kredietwaardigheidinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zgn. scorewaarden). Indien scorewaarden in het resultaat van de kredietwaardigheidinformatie voorkomen, hebben deze hun basis in een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. In de berekening van de scorewaarden komen onder meer, maar niet uitsluitend, adresgegevens voor. Wij gebruiken het resultaat van de kredietwaardigheidcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling met het oog op de beslissing over het staven, uitvoeren of beëindigen van een contractuele verhouding.
U kunt tegen deze verwerking van uw gegevens te allen tijde bezwaar maken met een bericht aan de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke of ten overstaan van het voornoemde inlichtingenbureau. Wij blijven eventueel verder gerechtigd, uw persoonsgegevens te verwerken, wanneer dit voor de contractuele betalingsafwikkeling vereist is.
Gegevensbeschermingsverklaring van Creditreform Augsburg: https://www.creditreform-augsburg.de/navigations/content-footer/datenschutzerklaerung.html

– IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH
Wij maken uw gegevens over in het geval van een kredietrisico (naam, adres, mailadres, gegevens over de onderneming en eventueel contractuele en vorderinggegevens) met de kredietwaardigheidcontrole als doel en ter controle van de ontvangstmogelijkheid op het aangegeven adres en voor de incassobewerking aan IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH, Augustinusstr. 11 B, 50226 Frechen, en evt. aan andere coöpererende inlichtingenbureaus. De wettelijke basis voor deze overdracht vormen art 6 I (b) AVG en art 6 I (f) AVG. Het overdragen van gegevens op basis van art 6 I (f) AVG mag slechts plaatsvinden, voor zover dit voor het waarnemen van gerechtigde belangen van onze onderneming noodzakelijk is en niet de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betroffen persoon, die de bescherming van de persoonsgegevens vereisen, overwegen.

Met het oog op de beslissing over het staven, uitvoeren of beëindigen van de contractuele verhouding verzamelen of gebruiken we bovendien geautomatiseerd gegenereerde waarschijnlijkheidswaarden, die voor de berekening onder meer ook adresgegevens kunnen gebruiken. Gedetailleerde informatie over onze contractuele partner IHD, zoals bedoeld in art. 14 VAG, dus het bedrijfsdoel, het doel van de gegevensopslag aldaar, de wettelijke basis, de gegevensontvangers van IHD, over het recht op inzage en het recht op verwijdering en correctie alsmede over profiling vindt u onder www.ihd.de/datenschutz/. De informatie over de verdragspartners op het gebied inlichtingenbureaus vindt u onder: www.ihd.de/datenschutz#vertragspartner.

 

Opgemaakt: 17-12-2018

Scroll naar boven